Trung tâm bảo hành Apple chính hãng tại Việt Nam

Dịch vụ tại trung tâm bảo hành Apple - CareS

iPhone
Dịch vụ sửa chữa iPhone
iMac
Dịch vụ sửa chữa Mac
iPad
Dịch vụ sửa chữa iPad
Apple Watch
Dịch vụ sửa chữa Apple Watch
AirPods
Dịch vụ sửa chữa AirPods

Quy trình bảo hành và sửa chữa tại CareS

procedure-1

Tiếp nhận và kiểm tra 
trước sửa chữa

procedure-2

Đặt linh kiện từ Apple

procedure-3

Sửa chữa | Thay thế
Linh kiện

procedure-1

Kiểm tra sau sửa chữa
Liên hệ trả máy

Tìm trung tâm bảo hành CareS

Mua sản phẩm Apple chính hãng tại CellphoneS