CareS nghỉ lễ 30/4 - 1/5 - Mở lại từ ngày 2/5

Đặt lịch hẹn bảo hành và sửa chữa

 • Thông tin khách hàng
 • Thông tin thiết bị
 • Đặt lịch
 • Hoàn tất

Thời gian làm việc
 • Quý khách vui lòng đặt lịch trước trong vòng 7 ngày
 • Thời gian làm việc và địa chỉ các cửa hàng xem thêm tại đây.
Vui lòng chọn địa chỉ CareS

Vui lòng kiểm tra lại thông tin:

 • THÔNG TIN ĐẶT LỊCH
 • Họ và tên:

 • Số điện thoại:

 • Email:

 • Loại Thiết Bị:

 • Số IMEI/Serial:

 • Mô tả lỗi:

 • Cửa hàng đặt lịch:

 • Thời gian đặt lịch: