CareS nghỉ lễ 30/4 - 1/5 - Mở lại từ ngày 2/5

Make an appointment for warranty and repair

 • Customer information
 • Device information
 • Booking
 • Check the information

Thời gian làm việc
 • Quý khách vui lòng đặt lịch trước trong vòng 7 ngày
 • Thời gian làm việc và địa chỉ các cửa hàng xem thêm tại đây.
Vui lòng chọn địa chỉ CareS

Double check your information

 • Appointment information
 • Name:

 • Number phone:

 • Email:

 • Loại Thiết Bị:

 • Số IMEI/Serial:

 • Error description:

 • Appointment store:

 • Appointment time: